• Литературни характеристики от Ботева до Дебелянова /Малчо Николов.
    • Заглавна страница
    • Страница с дарствен надпис от автора