Current View
Citation link:
Title:
Управление на масовите възприятия, идеологически вярвания и ценности чрез социалните мрежи, 2010-2018 г. : Автореферат / Бояна Валентинова Колева ; Науч. ръководител Чавдар Христов.
 
Creator:
Колева, Бояна Валентинова; Христов, Чавдар Асенов науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Общ. комуникации и информ. науки (Журналистика - Убеждаваща комуникация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация и аудиовизуална продукция 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Ислямска държава; Ислям влияние върху обществения живот.; Пропаганда Близък и Среден Изток.; Социални мрежи влияние Близък и Среден Изток.
 
*** *** ***
 
001:
001166008
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Бояна Валентинова
 
245:
Управление на масовите възприятия, идеологически вярвания и ценности чрез социалните мрежи, 2010-2018 г. :| Автореферат /| Бояна Валентинова Колева ; Науч. ръководител Чавдар Христов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1009. KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
33 с. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Общ. комуникации и информ. науки (Журналистика - Убеждаваща комуникация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация и аудиовизуална продукция| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
610:
Ислямска държава
 
650:
Ислям| влияние върху обществения живот.| Пропаганда| Близък и Среден Изток.| Социални мрежи| влияние| Близък и Среден Изток.
 
700:
Христов, Чавдар Асенов| науч. ръководител