Abstract:
Д-р Василева с медицински сестри пред фонтан в двора на Александровска болница.
 
Created:
1914
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върпу хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670690
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1387К, оп. 1, а.е. 64.
 
Subject:
лекар; медсестра; болница; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople