Citation link:
Abstract:
Софийски предприемачи строители.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671820
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 56К, оп. 1, а.е. 35.
 
Subject:
носия; занаяти; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups