Citation link:
  • Сборник от български народни умотворения :Ч. [1]-3. /Събрал и издал Кузман А. Шапкарев.
    • Заглавна страница