Current View
Citation link:
Title:
Стрес и благополучие във високорискова среда : Автореферат / Бисерка Петкова Зарбова ; Науч. ръководител Соня Карабельова ; Рец. Ирина Любенова Зиновиева, Ергюл Таир Реджеб.; Stress and wellbeing in a high-risk environment Biserka Petkova Zarbova
 
Creator:
Зарбова, Бисерка Петкова; Zarbova, Biserka Petkova; Карабельова, Соня Методиева науч. ръководител; Зиновиева, Ирина Любенова рец.; Таир, Ергюл рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Пълното име на рец. е Ергюл Таир Реджеб; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. спец. 3.2 Психология (Психология на здравето) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Стрес.
 
*** *** ***
 
001:
001176109
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Зарбова, Бисерка Петкова
 
245:
Стрес и благополучие във високорискова среда :| Автореферат /| Бисерка Петкова Зарбова ; Науч. ръководител Соня Карабельова ; Рец. Ирина Любенова Зиновиева, Ергюл Таир Реджеб.
 
246:
Stress and wellbeing in a high-risk environment| Biserka Petkova Zarbova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.845 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
33 с. :| с табл., ил. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на рец. е Ергюл Таир Реджеб
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. спец. 3.2 Психология (Психология на здравето)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Стрес.
 
700:
Zarbova, Biserka Petkova| Карабельова, Соня Методиева| науч. ръководител| Зиновиева, Ирина Любенова| рец.| Таир, Ергюл| рец.