Current View
Citation link:
Title:
Лицензиране на радио-телевизионните оператори в качеството им на доставчици на линейни медийни услуги в Република България - административноправен режим : Автореферат / Вяра Иванова Евтимова ; Науч. ръководител Цветан Сивков.
 
Creator:
Евтимова, Вяра Иванова; Сивков, Цветан Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 3.6 Право (Административно право и административен процес) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак. 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Административно право.; Телевизия правни проблеми.; Радио правни проблеми.; Далекосъобщения правни проблеми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Евтимова, Вяра Иванова
 
245:
Лицензиране на радио-телевизионните оператори в качеството им на доставчици на линейни медийни услуги в Република България - административноправен режим :| Автореферат /| Вяра Иванова Евтимова ; Науч. ръководител Цветан Сивков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 735 KB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
34 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 3.6 Право (Административно право и административен процес)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак.| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Административно право.| Телевизия| правни проблеми.| Радио| правни проблеми.| Далекосъобщения| правни проблеми.
 
700:
Сивков, Цветан Георгиев| науч. ръководител