Citation link:
Abstract:
Изглед от Трън.
 
Created:
1935
 
Spatial:
Трън, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081308
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 734К; л.2.
 
Subject:
наводнение; градски пейзаж; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacespernik