Current View
Citation link:
Title:
Репрезентации на привързаността и образ за собственото тяло : Автореферат / Николай Младенов Бонев ; Науч. ръководител Ваня Матанова
 
Creator:
Бонев, Николай Младенов; Матанова, Ваня Лукова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.2. Психология (Медицинска психология - клинична психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Медицинска психология.; Човешко тяло психологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001158066
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бонев, Николай Младенов
 
245:
Репрезентации на привързаността и образ за собственото тяло :| Автореферат /| Николай Младенов Бонев ; Науч. ръководител Ваня Матанова
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 966.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
53 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.2. Психология (Медицинска психология - клинична психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Медицинска психология.| Човешко тяло| психологични проблеми.
 
700:
Матанова, Ваня Лукова| науч. ръководител