Abstract:
Даме Груев сред учениците си. Даме груев е български революционер, учител, деец на българското революционно - освободително движение в Македония и Одринско.
 
Created:
1894
 
Spatial:
Щип, Македония
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420071
 
Subject:
учител; освободително движение; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople