Citation link:
 • Любопитенъ поглѣдъ за народното ни движеніе : Събитіе отъ 1874 до 1878
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Кратко описание на историйката които начьртахъ въ събитие 1874 до 1877-ма година
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • По Времѣто на Испитите Въ Ломъ
    • [с. 39]
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Въ Видинъ на испита
    • [с.] 43
   • Въ Русчукъ на испита
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Въ Ц-градъ въ затвора
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Аакия Калеси
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Въ занданите по нѣкога за утешение испѣвахме следующите стихове
    • [с.] 55
   • За утешението испѣхме тия стихове
    • 1
     • [с.] 56
    • 2
     • [с.] 57
    • 3
    • 4
     • [с.] 58
    • Излизанието отъ парахода Ботйовата чета
     • 5
     • 6
      • [с.] 59
    • Радецки
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
    • Сама утѣха
     • [с.] 64
     • [с.] 65
  • Кѫмъ читателите
   • [с. 66]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]