Citation link:
Abstract:
Борис III, цар на България. Борис III по време на обиколка из Северна България преди насрочването на изборите за народни представители за XXIII Обикновено народно събрание. На пазара пред Троянския манастир.
 
Created:
21-24.03.1931
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450670
 
Subject:
1930; цар; посещение; AthPlus