Citation link:
Abstract:
Братята Богдан, Святополк и Любомир Филови в детска възраст.
 
Creator:
Карастоянов, Д. А.
 
Created:
90-те години на ХІХ в.
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690079
 
IsFormatOf:
№ 33321
 
Subject:
учен; политик; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians