Abstract:
Генерал Павел Христов с Лахат паша.
 
Created:
15.05.1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491893
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е. 38; л. 18.
 
Subject:
Балкански войни; 1910; армейски офицер; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers