Current View
Citation link:
Title:
Форма на обръщението в чешкия и българския език : Автореферат / Ирена Иванова Манкова ; Науч. ръководител Маргарита Младенова.
 
Creator:
Манкова, Ирена Иванова; Младенова, Маргарита Захариева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. Слав. ез. (чеш. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Чешки език граматика.; Български език граматика.
 
*** *** ***
 
001:
001153607
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манкова, Ирена Иванова
 
245:
Форма на обръщението в чешкия и българския език :| Автореферат /| Ирена Иванова Манкова ; Науч. ръководител Маргарита Младенова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 544.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
20 л. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. Слав. ез. (чеш. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Чешки език| граматика.| Български език| граматика.
 
700:
Младенова, Маргарита Захариева| науч. ръководител