Citation link:
Abstract:
Тунел при р. Камчия по шосе Айтос – Провадия.
 
Created:
18.04.1931
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671896
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1353, оп. 2, а.е. 22.
 
Subject:
път; река; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesburgas