Abstract:
Борис Шаров и семейството му на туристически поход.
 
Created:
1939
 
Spatial:
Рила планина, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670396
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1845К, оп. 1, а.е. 88.
 
Subject:
художник; излет; планина; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople