Citation link:
Abstract:
Александър Людсканов (1854-1922).
 
Created:
1921
 
Spatial:
Лондон, Великобритания
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690071
 
IsFormatOf:
№ 30156
 
Subject:
политик; министър; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians