Citation link:
Abstract:
Град Пловдив. Училище ”Св. Троица”. (Първо българско училище в града. Открито през 1834 г. Пръв директор Вълко Чолаков - малкия Вълко. Разрушено през 1900 г).
 
Created:
1934
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Пловдив
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290556
 
Subject:
1930; училище; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv