Citation link:
 • Начялна книга за османскый языкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Глава прьва. За буквы-ты хуруфъ
   • Таблица на Османскѫ-тѫ азбуквѫ
    • [с.3]
   • Образи на буквы-ты
    • [с.]4
    • [с.]5
    • [с.]6
   • Произношеніе на буквы-ты
    • [с.]7
    • [с.]8
    • [с.]9
    • [с.]10
    • [с.]11
  • Глава втора. Употрѣбленіе на бѣлѣгы-ты за правописаніе
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
   • [с.]16
   • [с.]17
   • [с.]18
   • [с.]19
  • Глава третя. Слогове
   • [с.]20
   • [с.]21
   • [с.]22
  • Глава четврьта. Речи
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
   • [с.]35
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
  • Османскы пословицы
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
  • Приказкы
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
   • [с.]46
  • Чистота
   • [с.]47
   • [с.]48
  • Пазеніе тѣлесно-то здравіе
   • [с.]49
   • [с.]50
  • Лъжя
  • Зависть
   • [с.]51
   • [с.]52
  • Лѣность
  • Камила
   • [с.]53
   • [с.]54
  • Птица крагуй
   • [с.]55
   • [с.]56
  • За земно-то клѫбо
  • Нѣчто за исторіѭ и географіѭ
   • [с.]57
   • [с.]58
  • Естество
   • [с.]59
   • [с.]60
  • Чловѣкъ
   • [с.]61
   • [с.]62
  • Пять чюства и три измѣренія
   • [с.]63
   • [с.64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]