Citation link:
Abstract:
Изглед от гр. Мездра - сградата на гарата.
 
Creator:
Данко Милошев, издател
 
Created:
1912
 
Spatial:
Мездра, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13905565600175
 
IsFormatOf:
№ 23465/23
 
Subject:
гара; градина; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesvratsa