Current View
Citation link:
Title:
Изследване на биосинтезата на хидролазни ензими от имобилизирани микромицетни продуценти : Автореферат / Мария Стефанова Абаева ; Науч. ръководител Светла Захариева Илиева.
 
Creator:
Абаева, Мария Стефанова; Илиева, Светла Захариева науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 5.11 "Биотехнологии (Технология на биол. активни вещества)" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биотехнология 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Биотехнология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Абаева, Мария Стефанова
 
245:
Изследване на биосинтезата на хидролазни ензими от имобилизирани микромицетни продуценти :| Автореферат /| Мария Стефанова Абаева ; Науч. ръководител Светла Захариева Илиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
49 с. :| с цв. ил., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 5.11 "Биотехнологии (Технология на биол. активни вещества)"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биотехнология| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Биотехнология.
 
700:
Илиева, Светла Захариева| науч. ръководител