Abstract:
Банкет на офицерите от 1 бърза кавалерийска дивизия . Сред присъстващите: военният министър Христо Луков и Йордан Пеев - началник-щаб на армията. Срещу тях - полковник Петър Цанев.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450428
 
Subject:
армейски офицер; генерал; министър; AthPlus