Citation link:
  • Архиепископ Иосиф Соколски в Русия : Бележки из Архива на Киево-Печерската Лавра /От Иордан п. Георгиев.
    • Издателска корица с инициали на Боян Пенев
    • Начална страница