Citation link:
 • Теоретическа и практическа числителница [3. изд. 1870]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдрьжяніе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Числителница. Опрѣлѣленія
   • [с. 1]
   • [с.] 2
  • Дѣлъ I. За цѣлы-ты числа
   • Броеніе
    • Словесно броеніе
     • [с. 3]
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • Писменно броеніе
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Римска и славенска системы за броеніе
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
   • Дѣйствія съ цѣлы числа
    • [с.] 17
    • Събираніе
     • [с.] 18
     • Общи правила за събираніе
      • [с.] 19
      • [с.] 20
      • [с.] 21
      • [с.] 22
      • [с.] 23
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 24
      • [с.] 25
      • [с.] 26
    • Изважданіе
     • [с.] 27
     • Общи правила за изважданіе
      • [с.] 28
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
     • Разностно допълненіе
      • [с.] 32
     • За сравненіе числа-та и измѣненіе сбора и разликѫ-тѫ
      • За сравненіе числа-та
       • [с.] 33
       • [с.] 34
      • За измѣненіе сбора
       • [с.] 35
      • За измѣненіе разликѫ-тѫ
       • [с.] 36
     • Употрѣбленіе скобы при събираніе и изважданіе
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • [с.] 39
      • [с.] 40
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 41
      • [с.] 42
     • Опыти надъ събираніе и изважданіе
      • [с.] 43
      • [с.] 44
    • Умноженіе
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • Общы правила за умноженіе
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • Произведенія отъ производители
      • За стьпени-ты
       • [с.] 53
       • [с.] 54
       • [с.] 55
       • [с.] 56
       • [с.] 57
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 58
    • Дѣленіе
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • Общы правила за дѣленіе
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • Кратко дѣленіе
       • [с.] 72
       • [с.] 73
       • [с.] 74
       • [с.] 75
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 76
      • [с.] 77
    • Съкратено умноженіе и дѣленіе
     • Съкратено умноженіе
      • [с.] 78
      • [с.] 79
      • [с.] 80
     • Съкратено дѣленіе
      • [с.] 81
     • Опыти възъ умноженіе и дѣленіе
      • [с.] 82
     • Употрѣбленіе скобы при умноженіе и дѣленіе
      • [с.] 83
      • [с.] 84
     • За сравненіе числа-та и измѣненіе произведеніето и чястно-то
      • За сравненіе числа-та
       • [с.] 85
       • [с.] 86
      • За измѣненіе на произведеніе-то
       • [с.] 87
       • [с.] 88
      • За измѣненіе чястно-то
       • [с.] 89
       • [с.] 90
     • Приложеніе четыре-тѣ дѣйствія при рѣшеніе задавкы
      • [с.] 91
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
     • Употрѣбленіе скобы при смѣсени дѣйствія
      • [с.] 95
      • [с.] 96
     • Общы задавкы, които ся относять на четыре-тѣ дѣйствія отъ цѣлы числа
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
    • Дѣлимость на числа-та
     • [с.] 100
     • Общи бѣлѣзи за дѣлимости на цѣлы числа
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
     • Чястни бѣлѣзи за дѣлимости на числа
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 2
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 3
       • [с.] 104
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 4
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 5
       • [с.] 105
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 6
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 8
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 9
       • [с.] 106
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 10
       • [с.] 107
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 11
       • [с.] 108
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 7 и 13
       • [с.] 109
       • [с.] 110
     • Разлаганіе числа на просты-ты имъ дѣлители или множители
      • [с.] 111
      • Нахожданіе най-голѣмый общъ дѣлитель
       • [с.] 112
       • [с.] 113
       • [с.] 114
       • [с.] 115
      • Нахожданіе най-малко-то кратно число
       • [с.] 116
       • [с.] 117
     • Примѣри за упражненіе
      • [с.] 118
      • [с.] 119
  • Дѣлъ II. За дроби-ты
   • Прости дроби
    • [с. 120]
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • Раздѣленіе дроби-ты по отношеніе на величинѫ-тѫ имъ къмъ единицѫ-тѫ
     • [с.] 123
    • Свойства на дроби-ты
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • Съкращеніе на дроби
     • [с.] 129
    • Привожданіе дроби въ еднакъвъ знаменатель
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
    • Сравненіе на дроби
     • [с.] 133
    • Нахожданіе чясти-ты на кое-да-было цѣло число
     • [с.] 134
    • Нахожданіе цѣло число, ако е извѣстна каква-да-была негова чясть
     • [с.] 135
     • [с.] 136
    • Примѣри за упражненіе
     • [с.] 137
    • Събираніе съ прости дроби
     • [с.] 138
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 139
    • Изважданіе съ просты дроби
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 142
    • Умноженіе съ просты дроби
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 146
    • Дѣленіе съ просты дроби
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • Примѣри отъ смѣсено дѣйствіе
      • [с.] 151
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 152
    • Общи задавкы, които ся относять къмъ четыре-тѣ дѣйствія отъ просты дроби
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
   • Десятичны дроби
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • Примѣри за упражненіе
     • [с.] 162
    • Събираніе съ десятичны дроби
     • Примѣри за упражненіе
    • Изважданіе съ десятичны дроби
     • [с.] 163
     • Примѣри за упражненіе
    • Умноженіе съ десятичны дроби
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • Примѣри за упражненіе
    • Дѣленіе съ десятичны дроби
     • [с.] 166
     • Примѣри за упражненіе
    • Обрьщаніе обыкновенны дроби въ десятичны
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • Періодическы десятичны дроби
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
    • Обрьщаніе десятичны дроби въ обыкновенны
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
    • Съвокупны дѣйствія надъ обыкновенны, десятичны и періодическы дроби
    • Общы задавкы възъ десятичны дроби
     • [с.] 178
     • [с. 179] 170
    • Непрѣрывны (непрѣкѫсваны) дроби
     • [с.] 180
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • Примѣри за упражненіе
      • [с.] 185
   • За именованны числа
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [Таблица за по-употрѣбителны мѣры у Блъгарско]
     • I. Мѣрѫ за дължинѫ
     • II. Мѣра за повьрхнинѫ
     • III. Мѣра за обемы
      • [с.] 188
     • IV. Мѣра за тяжнинѫ
     • V. Мѣра за смѣстимость на воды
     • VI. Мѣра житна
     • VII. Мѣра за монеты
      • [с.] 189
     • VIII. Мѣра за врѣмя
     • IX. Раздѣленіе окрѫжность на крѫгъ
     • X. Мѣра хартійна
      • [с.] 190
    • Раздробеніе именнованны числа
     • а) Раздробеніе несъставны числа
      • [с.] 191
      • [с.] 192
     • б) Раздробеніе съставны числа
      • [с.] 193
    • Прѣврьщаніе именованны числа
     • а) Прѣврьщаніе несъставны числа
      • [с.] 194
     • б) Прѣврьщаніе съставны числа
      • [с.] 195
      • [с.] 196
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 197
      • [с.] 198
    • Събираніе съ съставны числа
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [с.] 203
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 204
      • [с.] 205
    • Изважданіе съ съставны числа
     • [с.] 206
     • [с.] 207
     • [с.] 208
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 209
      • [с.] 210
    • Умноженіе съ съставны числа
     • [с.] 211
     • [с.] 212
     • [с.] 213
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 214
    • Дѣленіе съ съставны числа
     • [с.] 215
     • [с.] 216
     • [с.] 217
     • [с.] 218
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 219
      • [с.] 220
    • Общи задавкы, кои-то ся относять на четыре-тѣ дѣйствія отъ именованны числа
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
    • Допълненіе на умноженіе и дѣленіе
     • Съкръщенія въ умноженіе
      • [с.] 224
      • [с.] 225
      • [с.] 226
     • Съкръщенія въ деленіе
      • [с.] 227
      • [с.] 228
      • [с.] 229
      • [с.] 230
  • Дѣлъ III. За отношенія-та и съразмѣрности-ты
   • Отношенія
    • Разностно отношеніе
     • [с.] 231
    • Чястно отношеніе
     • [с.] 232
     • [с.] 233
   • Съразмѣрности (пропорціи)
    • [с.] 234
    • За равноразностнѫ или аритметическа съразмѣрность
     • [с.] 235
     • [с.] 236
     • [с.] 237
     • [с.] 238
     • Задавкы за срѣдне разностно число
    • За равночястнѫ или геометрическѫ съразмѣрность
     • [с.] 239
     • [с.] 240
     • [с.] 241
     • [с.] 242
     • [с.] 243
     • [с.] 244
     • [с.] 245
   • За Тройны-ты Правила
    • Просто тройно правило
     • [с.] 246
     • [с.] 247
     • [с.] 248
     • [с.] 249
     • [с.] 250
     • [с.] 251
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 252
      • [с.] 253
      • [с.] 254
    • Сложно тройно правило
     • [с.] 255
     • [с.] 256
     • [с.] 257
     • [с.] 258
     • [с.] 259
     • [с.] 260
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 261
      • [с.] 262
      • [с.] 263
    • Приложеніе тройно-то правило въ прѣсмѣтваніе лихвы
     • [с.] 264
     • Проста лихва
      • [с.] 265
      • [с.] 266
      • [с.] 267
      • [с.] 268
      • [с.] 269
      • [с.] 270
      • Примѣри за упражненіе
       • [с.] 271
       • [с.] 272
       • [с.] 273
     • Сложна лихва
      • [с.] 274
      • [с.] 275
      • [с.] 276
     • Задавкы за упражненіе въ простѫ и сложнѫ лихвѫ
      • [с.] 277
      • [с.] 278
    • Приложеніе тройно-то правило на отбивъ отъ записы или мѣнителницы
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 284
      • [с.] 285
    • Правило за врѣмя на срочно исплащаніе
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
     • [с.] 289
     • Задавкы за упражненіе
    • Съдружественно правило
     • [с.] 290
     • [с.] 291
     • [с.] 292
     • [с.] 293
     • [с.] 294
     • [с.] 295
     • [с.] 296
     • [с.] 297
     • [с.] 298
     • [с.] 299
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 300
      • [с.] 301
      • [с.] 302
    • Верижно правило
     • [с.] 303
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 307
    • Правило за смѣшеніе
     • [с.] 308
     • Прьвый случяй
      • [с.] 309
      • [с.] 310
      • [с.] 311
      • [с.] 312
     • Вторый случяй
      • [с.] 313
      • [с.] 314
      • [с.] 315
      • [с.] 316
      • [с.] 317
      • [с.] 318
      • [с.] 319
      • [с.] 320
      • [с.] 321
      • [с.] 322
      • [с.] 323
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 324
      • [с.] 325
  • Притурка на Числителница-та. Силы или стьпени и кореніе
   • [За квадраты-ты въобще и извлеченіе квадратны корены]
    • Издвиганіе на сълы-ты
     • [с. 326]
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 327
     • Таблица за силы-ты
      • [с.] 328
    • Извличяніе корени
     • [с.] 329
     • Извличяніе на четвероѫгълый (квадратный) корень
      • [с.] 330
      • [с.] 331
      • [с.] 332
      • [с.] 333
      • [с.] 334
     • Употрѣбленіе на четвероѫгълый корень
      • [с.] 335
      • [с.] 336
      • [с.] 337
     • Чрѣзъ геометріѭ-тѫ намирамы
      • [с.] 338
      • [с.] 339
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 340
      • [с.] 341
      • [с.] 342
      • [с.] 343
   • [За кубове-ты и извлеченіе кубическы корены]
    • Кубическа сила и корень
     • [с.] 344
     • [с.] 345
     • [с.] 346
     • [с.] 347
     • [с.] 348
     • [с.] 349
     • [с.] 350
     • [с.] 351
    • Употрѣбленіе на кубическый корень
     • [с.] 352
   • По-употрѣбитѣлны чюждестранны мѣры и монеты и тѣхны сравненія помежду имъ и нѣкои съ наши
    • 1. Французскы мѣры
     • [с.] 353
     • [с.] 354
     • [с.] 355
    • 2. Англійскы мѣры
    • 3. Русскы мѣры
     • [с.] 356
     • [с.] 357
    • 4. Австрійскы мѣры
    • 5. Влашскы мѣры
    • 6. Гьрцкы мѣры
     • [с.] 358
    • [Табл.] монеты
     • [с.] 359
    • [Табл.] мѣры за дължинѫ
     • [с.] 360
     • [с.] 361
    • [Табл.] мѣры за тегло
     • [с.] 362
   • Таблица на пьрвоначялны-ты числа отъ 1 до 1000
    • [с.] 363
    • [с. 364]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]