Current View
Citation link:
Title:
Две приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя : Автореферат / Красимира Христова Чакърова-Янкова ; Науч. консултант Венцислав Русанов Янков.
 
Creator:
Чакърова-Янкова, Красимира Христова; Янков, Венцислав Русанов науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 4.1 Физ. науки, Науч. спец.: 01.03.04 Ядрена физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2014; Библиогр. с. 65-68; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Мьосбауер, ефект.; Квантова механика.; Спектрален анализ - методи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чакърова-Янкова, Красимира Христова
 
245:
Две приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя :| Автореферат /| Красимира Христова Чакърова-Янкова ; Науч. консултант Венцислав Русанов Янков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 14 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
68 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 4.1 Физ. науки, Науч. спец.: 01.03.04 Ядрена физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2014
 
504:
Библиогр. с. 65-68
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Мьосбауер, ефект.| Квантова механика.| Спектрален анализ - методи.
 
700:
Янков, Венцислав Русанов| науч. консултант