Current View
Citation link:
Title:
Фискално пространство за социална политика : Предпоставки за публичен диалог : Автореферат / Десислава Димитрова Колева ; Науч. ръководител Петранка Филева.; Fiscal space for social policy Preconditions for public dialogue Desislava Dimitrova Koleva
 
Creator:
Колева, Десислава Димитрова; Koleva, Desislava Dimitrova; Филева, Петранка Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор на науките", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, науч. спец.: Икон. журналистика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Социална политика икономически проблеми.; Социална икономика.; Журналистика жанрове.
 
*** *** ***
 
001:
001139681
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Десислава Димитрова
 
245:
Фискално пространство за социална политика :| Предпоставки за публичен диалог : Автореферат /| Десислава Димитрова Колева ; Науч. ръководител Петранка Филева.
 
246:
Fiscal space for social policy| Preconditions for public dialogue| Desislava Dimitrova Koleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 957.7 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
[56] с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор на науките", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, науч. спец.: Икон. журналистика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Социална политика| икономически проблеми.| Социална икономика.| Журналистика| жанрове.
 
700:
Koleva, Desislava Dimitrova| Филева, Петранка Димитрова| науч. ръководител