Citation link:
Abstract:
Полковник Петър Цанев.
 
Created:
1930-1940
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450437
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus