Citation link:
Abstract:
Милко Мирков, български военен с колеги в школата Pinerolo, Италия.
 
Created:
1909
 
Spatial:
Италия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450165
 
Subject:
армейски офицер; училище; AthPlus