Abstract:
Данка Хитрова - Белковска е първата учителка в Троян и първита дитекторка на троянското девическо училище 1874/1875 г.
 
Created:
около 1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на занаяти и приложни изкуства - Троян
 
Identifier:
F13909023750058
 
IsFormatOf:
MNHZPI - 17
 
Subject:
портрет; учител; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople