Current View
Citation link:
Authors:
Анева, Събина
 
Title:
Отново за "Националната стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него"
 
Date of Issue:
2022
 
Is Part of:
Посветени на библиотеките: Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева
 
Publisher:
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
 
Identifiers:
2683-0515; 4 [issn] 978-954-07-5536-6 [isbn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul