Citation link:
 • Букваръ или началное оученіe, съ различны ПоՃченіѧ за Болгарскитѣ чада и засекимՃ человѣкՃ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Азбука]
   • [с.3]
  • Имена просодіамъ
   • [с.]4
  • Молитвы оутренніѧ
   • [с.]5
   • [с.]6
   • [с.]7
   • [с.]8
   • [с.]9
   • [с.]10
   • [с.]11
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
  • Десѧть запѡвѣди Божіѧ, на двою скрижалѣхъ Мѡѵсею преданныѧ
   • [с.]16
   • [с.]17
  • Сѵмволъ, рекше исповѣданіе, во Ст҃ыхъ отца нашегѡ Аѳанасіа, Патріарха Алеѯандрійскагѡ
   • [с.]18
   • [с.]19
  • Ѡ Хрістѣ
   • [с.]20
  • 57. Добры совѣты
   • [с.]21
   • [с.]22
  • 61. Умны ѿвѣты
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
  • 19. Басны (темсили)
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
  • 52. Различны історіи
   • [с.]35
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
   • [с.]46
   • [с.]47
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
   • [с.]53
   • [с.]54
   • [с.]55
  • Фѵсічески сказаніιата
   • [с.]56
   • [с.]57
   • [с.]58
   • [с.]59
   • [с.]60
   • [с.]61
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]