Current View
Citation link:
Title:
Празникът като реклама : Автореферат / Росица Рангелова Болгурова ; Науч. ръководител Ивайло Стефанов Дичев ; Рец. Райна Димитрова Гаврилова, Меглена Иванова Златкова.; Festivities as promotion Rossitsa Rangelova Bolgurova
 
Creator:
Болгурова, Росица Рангелова; Bolgurova, Rosica Rangelova; Дичев, Ивайло Стефанов науч. ръководител; Гаврилова, Райна Димитрова рец.; Златкова, Меглена Иванова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културология. Културна антропология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2021; Библиогр. л. 18-20; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Празници.; Реклама.
 
*** *** ***
 
001:
001181837
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Болгурова, Росица Рангелова
 
245:
Празникът като реклама :| Автореферат /| Росица Рангелова Болгурова ; Науч. ръководител Ивайло Стефанов Дичев ; Рец. Райна Димитрова Гаврилова, Меглена Иванова Златкова.
 
246:
Festivities as promotion| Rossitsa Rangelova Bolgurova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 513.0 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
20 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културология. Културна антропология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2021
 
504:
Библиогр. л. 18-20
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Празници.| Реклама.
 
700:
Bolgurova, Rosica Rangelova| Дичев, Ивайло Стефанов| науч. ръководител| Гаврилова, Райна Димитрова| рец.| Златкова, Меглена Иванова| рец.