Current View
Title:
Значение и смисъл на изучаването на съвременния български роман в средното училище : Автореферат / Николай Метев ; Науч. ръководител Адриана Дамянова.; Meaning and sense of studying contemporary Bulgarian novels in secondary school Nikolai Boyanov Metev
 
Creator:
Метев, Николай Боянов; Metev, Nikolaj Bojanov; Дамянова, Адриана Емилова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по методика 2017; Библиогр. с. 56-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Българска литература методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001141138
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Метев, Николай Боянов
 
245:
Значение и смисъл на изучаването на съвременния български роман в средното училище :| Автореферат /| Николай Метев ; Науч. ръководител Адриана Дамянова.
 
246:
Meaning and sense of studying contemporary Bulgarian novels in secondary school| Nikolai Boyanov Metev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 381.8 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
59 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по методика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 56-59
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Българска литература| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.
 
700:
Metev, Nikolaj Bojanov| Дамянова, Адриана Емилова| науч. ръководител