Citation link:
  • Критика : Две нови сбирки по западно-българския фолклор : А . П. Стоилов, Сборник от български народни умотворения, Вип. 1-2 и П. Цв. Любенов, Самовили и самодиви : [Отпечатък] /Д. Матов.
    • стр. [1] с автограф на Ив. Шишманов