Current View
Citation link:
Title:
Оптични параметрични генератори в средната инфрачервена област с висока енергия и висока средна мощност : Автореферат / Данаил Владимиров Чучумишев ; Науч. ръководител Иван Христов Бъчваров
 
Creator:
Чучумишев, Данаил Владимиров; Бъчваров, Иван Христов науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 4.1 Физически науки, Спец. "Физика на вълновите процеси (вкл. квантова електроника и нелинейна оптика)" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Квантова електроника и лазерна техника" 2015; Библиогр. с. 35-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Оптика, нелинейна.; Генератори, квантови.
 
*** *** ***
 
001:
001151047
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чучумишев, Данаил Владимиров
 
245:
Оптични параметрични генератори в средната инфрачервена област с висока енергия и висока средна мощност :| Автореферат /| Данаил Владимиров Чучумишев ; Науч. ръководител Иван Христов Бъчваров
 
260:
София,| 2015.
 
300:
40 с. :| със сх., табл., диагр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 2.192 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 4.1 Физически науки, Спец. "Физика на вълновите процеси (вкл. квантова електроника и нелинейна оптика)"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Квантова електроника и лазерна техника"| 2015
 
504:
Библиогр. с. 35-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Оптика, нелинейна.| Генератори, квантови.
 
700:
Бъчваров, Иван Христов| науч. ръководител