Current View
Citation link:
Title:
Молитвата в българската поезия от Освобождението до Втората световна война : Автореферат / Радостина Борисова Сотирова ; Науч. ръководител Милена Георгиева Кирова ; Рец. Паулина Стойчева, Цветан Ракьовски.
 
Creator:
Сотирова, Радостина Борисова; Кирова, Милена Георгиева науч. ръководител; Стойчева, Паулина Теодорова рец.; Ракьовски, Цветан Кирилов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление: 2.1. Филология (Бълг. лит. - Бълг. лит. от Освобождението до 1944) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Слав. филологии", Кат. по бълг. лит. 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Поезия, българска теми, образи, сюжети; Молитви в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001180406
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Сотирова, Радостина Борисова
 
245:
Молитвата в българската поезия от Освобождението до Втората световна война :| Автореферат /| Радостина Борисова Сотирова ; Науч. ръководител Милена Георгиева Кирова ; Рец. Паулина Стойчева, Цветан Ракьовски.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 385.0 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление: 2.1. Филология (Бълг. лит. - Бълг. лит. от Освобождението до 1944)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Слав. филологии", Кат. по бълг. лит.| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Поезия, българска| теми, образи, сюжети| Молитви| в литературата.
 
700:
Кирова, Милена Георгиева| науч. ръководител| Стойчева, Паулина Теодорова| рец.| Ракьовски, Цветан Кирилов| рец.