Citation link:
Abstract:
Сградата на болницата в Ловеч.
 
Created:
1929
 
Spatial:
Ловеч, България
 
Medium:
отпечатък върпу хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671918
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1387К, оп. 1, а.е. 71.
 
Subject:
болница; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaceslovech