Citation link:
Abstract:
Ген. Атила Зафиров със сестрите си и др.
 
Created:
1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Михайлови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450289
 
Subject:
генерал; портрет; AthPlus