Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров, Благой Попов и Васил Танев в затворническата килия след оправдателната присъда.
 
Created:
януари 1934
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160172
 
IsFormatOf:
Г І 128/1
 
Subject:
политик; съдебен процес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov