Citation link:
Abstract:
Коста Вангелов с участници в ловна конференция.
 
Created:
1935
 
Spatial:
България, гр. Плевен
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450101
 
Subject:
1930; гражданско обединение; AthPlus