Citation link:
  • Италия : Лирически стихотворения /Иван Вазов.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев