Abstract:
Тома Попвърбанов.
 
Created:
1918
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670732
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1426К, оп. 1, а.е. 120.
 
Subject:
войник; учител; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople