Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет : т.4
 
Other Titles:
Yearbook - Thrakia University. Faculty of Education : т.4
 
Date of Issue:
2003
 
Publisher:
Тракийски университет - Педагогически факултет
 
Identifiers:
1312-286X [issn]
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Abstract:
В четвъртото си издание Годишникът на Педагогически факултет продължава да представя актуални изследователски позиции, които визират значими за теорията и практиката проблеми. Изданието е предназначено за научни работници, студенти, учители.