Citation link:
  • Казанлък в миналото и днес : 1904-1910 Кн. 1.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев