Current View
Citation link:
Title:
Контрол за законосъобразност на процедурите за обществени поръчки : Автореферат / Ирена Костова Георгиева ; Науч. ръководител Юрий Кучев ; Рец. Сашо Пенов, Дарина Зиновиева.; Legal control over public procurements Irena Kostova Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Ирена Костова; Georgieva, Irena Kostova; Кучев, Юрий Страшимиров науч. ръководител; Пенов, Сашо Георгиев рец.; Зиновиева, Дарина Пеева рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висшето образование: Право, проф. направление: Финансово право СУ Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. Административноправни науки 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Обществени поръчки правни проблеми. България.
 
*** *** ***
 
001:
001177379
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Ирена Костова
 
245:
Контрол за законосъобразност на процедурите за обществени поръчки :| Автореферат /| Ирена Костова Георгиева ; Науч. ръководител Юрий Кучев ; Рец. Сашо Пенов, Дарина Зиновиева.
 
246:
Legal control over public procurements| Irena Kostova Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 606.6 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
43 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висшето образование: Право, проф. направление: Финансово право| СУ Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. Административноправни науки| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Обществени поръчки| правни проблеми.| България.
 
700:
Georgieva, Irena Kostova| Кучев, Юрий Страшимиров| науч. ръководител| Пенов, Сашо Георгиев| рец.| Зиновиева, Дарина Пеева| рец.