Current View
Title:
Предпоставки за възникване и процесуално-съдържателни характеристики на домашното образование в България : Автореферат / Биляна Илиева Гъркова ; Науч. ръководител Бончо Вълков Господинов.; Preconditions for beginning and procedural-content characteristics of home education in Bulgaria Bilyana Ilieva Garkova
 
Creator:
Гъркова, Биляна Илиева; Garkova, Biljana Ilieva; Господинов, Бончо Вълков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Дидактика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Семейно възпитание България.; Обучение България.
 
*** *** ***
 
001:
001145612
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гъркова, Биляна Илиева
 
245:
Предпоставки за възникване и процесуално-съдържателни характеристики на домашното образование в България :| Автореферат /| Биляна Илиева Гъркова ; Науч. ръководител Бончо Вълков Господинов.
 
246:
Preconditions for beginning and procedural-content characteristics of home education in Bulgaria| Bilyana Ilieva Garkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 315.8 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Дидактика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Семейно възпитание| България.| Обучение| България.
 
700:
Garkova, Biljana Ilieva| Господинов, Бончо Вълков| науч. ръководител