Current View
Citation link:
Title:
Формиране на езикови компетентности за междукултурно общуване в европейски образователен контекст чрез Фулбрайтов обмен : Автореферат / Рени Радкова Бунева ; Науч. консултант Юлия Стефанова ; Рец. Дияна Янкова, Пенка Тодорова Кънева.; Formation of language competences for intercultural communication in a European educational context through Fulbright exchange Reni Radkova Buneva
 
Creator:
Радкова, Рени; Radkova, Reni; Стефанова, Юлия Иванова науч. консултант; Янкова, Дияна Димитрова рец.; Кънева, Пенка Тодорова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на авт. е Рени Радкова Бунева; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Съпоставително езикознание, прил. лингвистика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Бълг. ез. и специализирано обучение, Департамент за ез. обучение 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Чужди езици методика на преподаването Европа.; Интеркултурно образование.; Приложно езикознание.
 
*** *** ***
 
001:
001178173
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радкова, Рени
 
245:
Формиране на езикови компетентности за междукултурно общуване в европейски образователен контекст чрез Фулбрайтов обмен :| Автореферат /| Рени Радкова Бунева ; Науч. консултант Юлия Стефанова ; Рец. Дияна Янкова, Пенка Тодорова Кънева.
 
246:
Formation of language competences for intercultural communication in a European educational context through Fulbright exchange| Reni Radkova Buneva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.274 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
23 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на авт. е Рени Радкова Бунева
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Съпоставително езикознание, прил. лингвистика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Бълг. ез. и специализирано обучение, Департамент за ез. обучение| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Чужди езици| методика на преподаването| Европа.| Интеркултурно образование.| Приложно езикознание.
 
700:
Radkova, Reni| Стефанова, Юлия Иванова| науч. консултант| Янкова, Дияна Димитрова| рец.| Кънева, Пенка Тодорова| рец.