Abstract:
Денчо Щъков с приятели в Борисовата градина.
 
Created:
1935
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670411
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1835К, оп. 1, а.е. 52.
 
Subject:
излет; пейзаж; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople