Current View
Citation link:
Title:
Ролята на емотивни изразни средства при конструирането на джендър идентичността : Анализ на английска и българска реч Автореферат / Ирена Любчова Димова ; Науч. ръководител Мария Георгиева.
 
Creator:
Димова, Ирена Любчова; Георгиева, Мария Костадинова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 05.04.11 Общо и сравнително езикознание (Социолингвистика - английски език) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика" 2014; Библиогр. с. 46-53; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Английски език социолингвистика.; Български език социолингвистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димова, Ирена Любчова
 
245:
Ролята на емотивни изразни средства при конструирането на джендър идентичността :| Анализ на английска и българска реч| Автореферат /| Ирена Любчова Димова ; Науч. ръководител Мария Георгиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 722 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
54 с. :| с табл., ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 05.04.11 Общо и сравнително езикознание (Социолингвистика - английски език)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 46-53
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Английски език| социолингвистика.| Български език| социолингвистика.
 
700:
Георгиева, Мария Костадинова| науч. ръководител